HDI moet betalen om meer schade aan onbewoonbaar huis te voorkomen


HDI Global moet aan een particulier toch een deel van de kosten vergoeden die verband houden met het komen opdrijven van haar woning tijdens de bouw. De verzekeraar meent hiervoor niet te hoeven opdraaien. De geschillencommissie van Kifid oordeelt anders.

De vrouw liet enkele jaren geleden in eigen beheer een huis met atelier bouwen en sloot daarvoor een Construction Allrisk verzekering (CAR-verzekering) af bij HDI . Tijdens de bouw is de woning komen opdrijven door een hoog grondwaterpeil. Onderzoek wees uit dat de aannemer een fout maakte in de berekening, waardoor het te lichte huis omhoog kon komen.

Huis staat opeens scheef

In december 2017 bleek het in aanbouw zijnde huis scheef te staan. De hoge grondwaterstand zorgde voor een opwaartse druk op de keldervloer met het gevolg dat de woning omhoog kwam. Hierdoor ontstond onder meer schade aan het dak. Om meer ellende te voorkomen kreeg de vrouw het advies van de schade-expert om als tijdelijke oplossing een pompinstallatie te gebruiken, zodat het grondwaterpeil kon zakken en niet nog meer schade kon ontstaan. De woning stond uiteindelijk 2 centimeter scheef, wat voor de eigenaresse acceptabel was.

Kous niet af na betalen schadevergoeding

HDI vergoedde de schade aan het dak en gaf eveneens een vergoeding voor de scheefstand. Daarmee was de kous echter niet af. De bemaling was slechts een tijdelijke oplossing; de kans dat het huis opnieuw zou opdrijven, bleef reëel. Om het in orde te krijgen, was een zeer forse investering nodig. De vrouw dacht dat dat ook onder de CAR-verzekering zou vallen. Ze claimde daarom in totaal bijna € 400.000 aan kosten voor de bemaling en voor het verzwaren van het huis.

Verzwaren wanden is geen materiële schade

Het laatste komt sowieso niet voor vergoeding in aanmerking, oordeelde de geschillencommissie van Kifid. “Om van schade te kunnen spreken, moet sprake zijn van materiële schade ten tijde van de verzekeringsperiode. Het verzwaren van de wanden van de kelder is niet aan te merken als materiële schade”, aldus de geschillencommissie van Kifid in een niet-bindende uitspraak.

Kosten pompinstallatie moeten deels worden vergoed

De kosten van de pompinstallatie komen daarentegen wel voor vergoeding in aanmerking, oordeelt de commissie. Deze kosten zorgen er namelijk voor dat schade tijdens de bouw kan worden voorkomen of beperkt. HDI denkt daar anders over en meent de CAR-verzekering alleen bedoeld is om schade, die er niet is, te herstellen en niet om toekomstige schade te voorkomen. De commissie is het daar in zoverre mee eens dat de verzekeraar alleen op hoeft te draaien voor de kosten van de pompinstallatie tijdens de bouw zelf en niet meer na de oplevering van de woning, die overigens zonder forse investering onbewoonbaar is.
Het is onbekend hoe hoog de vergoeding uitpakt. Evenmin is bekend of de vrouw haar woning met atelier in gebruik heeft genomen en of de aannemer aansprakelijk is gesteld.