Tijdelijke CAR-verzekering


Offerte Tijdelijke CAR-verzekering

De tijdelijke CAR-verzekering geldt voor één specifiek bouwwerk of bouwproject, bijvoorbeeld de bouw van een bedrijfspand, uw woning of het bouwen van een machine. De tijdelijke CAR-verzekering stopt automatisch na de bouwperiode of bij het einde van de onderhoudstermijn. De tijdelijke CAR-verzekering kan zowel zakelijk als particulier worden afgesloten en is zeer geschikt voor eigen woningbezitters met nieuwbouw projecten of plannen voor een verbouwing.

Met het onderstaande aanvraagformulier (pdf) kunt u de tijdelijke CAR-verzekeringen direct afsluiten of een offerte aanvragen!

Aanvraag

Aanvraag tijdelijke CAR verzekering voor (ver)bouw-, installatie- en montageprojecten

U kunt een offerte of polis aanvragen voor elke soort project in de burgerlijke en utiliteitsbouw (b&u), maar ook voor een industrieel of infrastructureel bouw-, installatie- of montageproject. De Tijdelijke CAR-verzekering kan per project zowel door bedrijven, organisaties of particulieren worden afgesloten. De tijdelijke CAR-verzekering kan ook gebruikt worden voor het MKB en ZZP-ers in de bouw en installatie.

Dekking

Dekking

Wat is een Tijdelijke CAR-verzekering?

Tijdens de bouw kan er schade ontstaan. Met een Tijdelijke CAR-verzekering bent u verzekerd tegen deze schade. Iedereen die bij de bouw betrokken is, is verzekerd: opdrachtgever, bouwdirectie, hoofd- en onderaannemer(s), architecten, constructeur(s) en adviseurs.

Voor wie is de Tijdelijke CAR-verzekering?

De Tijdelijke CAR-verzekering is onmisbaar bij iedere bouwactiviteit. Of het nu gaat om de verbouwing van een huis of een bedrijf of dat het gaat om hele grote werken, zoals de aanleg van wegen en viaducten. De (hoofd)aannemer of de opdrachtgever sluit meestal de Tijdelijke CAR-verzekering af. De Tijdelijke CAR-verzekering wordt vaak afgesloten door de volgende bedrijven, beroepen in de en sectoren:

Aannemers
Architecten
Bouwbedrijven
Constructiebedrijven
Gemeenten
Grafische industrie
Houtindustrie
Installateurs
Kunststofverwerkende industrie
Metaalindustrie
Nutsbedrijven
Onderaannemers
Overheden
Particuliere opdrachtgevers
Telecombedrijven
Woningbouwcorporaties
Zakelijke opdrachtgevers
Zorginstellingen
ZZP-ers

De Tijdelijke CAR-verzekering vergoedt de kosten van herstel of vervanging bij schade aan het werk, zowel voor installatie, montage, nieuwbouw, renovatie en verbouw.

Dekking Tijdelijke CAR-verzekering

U verzekert uw werkzaamheden met de Tijdelijke CAR-verzekering. Dit is een pakket voor bouwbedrijven in het MKB. De Tijdelijke CAR-verzekering is een rubriekenverzekering en kan samengesteld worden uit de volgende onderdelen:

 • Rubriek I – Schade aan het werk zelf
 • Rubriek II – Aansprakelijkheid voor schade van anderen door de bouwwerkzaamheden.
 • Rubriek III – Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever
 • Rubriek IV – Hulpmateriaal (steigers, bekistingen, damwanden, keten, loodsen gereedschappen en dergelijke)
 • Rubriek V – Eigendommen van de bouwdirectie en het personeel
 • Rubriek VI – Transport van bouwmaterialen

Rubriek I is altijd verzekerd in de Tijdelijke CAR-verzekering. De andere rubrieken kunt u optioneel meeverzekeren.

Ook maatwerk mogelijk

Stelt u liever uw eigen pakket samen? Kies dan voor een doorlopende verzekering die zoveel mogelijk op uw specifieke wensen is afgestemd. Vraag onze adviseur naar de voordelen van de maatwerk Tijdelijke CAR-verzekering.

Dit is geen volledige beschrijving van de dekking. Wat er precies verzekerd wordt leest u in de polisvoorwaarden.

Premie

Premie Tijdelijke CAR-verzekering

Honig en Honig adviseert u graag over de dekking en kan de premie voor u berekenen op basis van uw situatie. Welke premie u betaalt, hangt af van de gekozen dekking en uw specifieke wensen. Voor ZZP-ers en kleine bedrijven hebben diverse aanbieders een doorlopende CAR-verzekering ZZP gemaakt.

Vooropname

Opname door Bouwkundige

Waarom een bouwkundige opname?

Voorkom tijdrovende discussies en onterechte schadeclaims door een bouwkundige opname. Bij bouwactiviteiten die trillingen en/of zettingen veroorzaken zoals; sloopwerkzaamheden, heiwerk, funderingsherstel, het in- en uittrillen van damwanden, grondwerk, rioleringsprojecten, grondwatersaneringen, bemaling, dijkverzwaringen, stedelijke uitbreidingsprojecten en bouwverkeer is het ontstaan van schade aan belendende woningen/panden niet uit te sluiten.

Wie is aansprakelijk?

De opdrachtgever en/of hoofdaannemer van een bouwproject zijn doorgaans aansprakelijk voor de eventuele schade aan belendingen (gebouwen, infrastructuur, etc.). Het beoordelen van de causaliteitsvraag komt in de praktijk neer op een tijdrovende en kostbare discussie, waar u als opdrachtgever niet op zit te wachten.

Een onafhankelijke vastlegging van de aanwezige gebreken aan de belendingen door middel van bouwkundige vooropname voorafgaand aan de bouwactiviteiten stelt partijen in staat de eventuele schade exact te kwantificeren en op hun juistheid te beoordelen. De opname experts zorgen voor een preventieve werking op het melden van klachten/claims en beoordelen eventuele schadeclaims op hun juistheid.

Omgevingsanalyse

Inventarisatie van de mogelijke invloed en schaderisico’s bij bouw- en sloopwerkzaamheden en infrastructurele werken. Hieruit volgt een advies voor een bouwkundige opname aangevuld met hoogte- en trillingsmetingen. Indien gewenst wordt een gedetailleerd monitoringsplan verzorgd.

Vooropname

Voordat risicovolle werkzaamheden aanvangen eisen veel opdrachtgevers en/of verzekeraars (CAR- verzekering) dat de bouwkundige staat van risico-objecten wordt vastgelegd, zodat eventuele schade kan worden vastgesteld of onterechte claims onderbouwd kunnen worden afgewezen.

Tijdens de vooropname of nulmeting worden vòòr aanvang van de bouwactiviteiten de bouwkundige gebreken aan de belendende bebouwing vastgelegd. De geconstateerde gebreken worden nauwkeurig beschreven en waar nodig fotografisch (digitaal) vastgelegd.

In sommige situaties adviseren de bouwkundige experts u om ook tijdens de bouw een bouwkundige tussen- opname te laten uitvoeren. Bij eventuele claims verrichten zij desgewenst een na-opname en kunnen zij de gehele schadeafhandeling verzorgen.

Om de aansprakelijkheid en/of schade achteraf beter te waarborgen, kan het voor- opnamerapport inclusief beeldmateriaal gedeponeerd worden bij de notaris, hiervan wordt een akte van depot opgemaakt. De experts adviseren u graag over de omvang van de opname en de gewenste rapportagevorm.

Hoogtemeting

In bepaalde gevallen is het aan te bevelen om speciale metingen te verrichten. Met behulp van laser- (waterpas)apparatuur wordt tijdens de nulmeting de positie van het pand nauwkeurig vastgelegd.

De aangebrachte meetbouten worden door middel van een nauwkeurigheidswaterpassing in hoogte ingemeten ten opzicht van het gecorrigeerde NAP stelsel of een ander geschikt vast punt buiten het risicogebied.

Met deze nulmeting heeft u een instrument in huis dat discussies bij schadeclaims voorkomt. Om eventuele zettingen te monitoren worden er herhalingsmetingen / deformatiemetingen uitgevoerd. Graag adviseren de bouwkundige experts u over het opstellen van een monitoringsplan.

Trillingsmeting

Mogelijk kunnen door de uit te voeren werkzaamheden risicobepalende trillingen optreden. Om te bepalen of vastgestelde grenswaarden worden overschreden, kunnen de trillingen worden geregistreerd, geanalyseerd en wordt een eventuele actie geïnitieerd.

De metingen worden uitgevoerd conform SBR meet- en beoordelingsrichtlijnen:

 • deel A: Schade aan gebouwen
 • deel B: Hinder voor personen in gebouwen
 • deel C: Storing aan apparatuur

Graag adviseren de experts u over het opstellen van een monitoringsplan.

Scheurmetingen

Bij bouw- of sloopactiviteiten in de nabijheid van belendingen waar scheurvorming reeds aanwezig is kan door het vooraf plaatsen van één of meerdere scheurmeters veel discussie worden voorkomen. Door middel van het plaatsen van scheurwijdtemeters over aanwezige scheurvormingen en het regelmatig aflezen van deze scheurmeters kunnen eventuele bewegingen van de scheuren worden gemonitord.

Klacht en claimregistratie

De registratie van klachten en claims en de daarbij behorende afhandeling van schadeclaims kan het bouwkundigburo geheel voor u verzorgen. De ontvangen claims worden geregistreerd en in behandeling genomen, de expert beoordeeld de claim door een na-opname en stelt de eventuele schade vast, maakt indien noodzakelijk een globale raming van de herstelkosten en rapporteert aan de opdrachtgever zijn bevindingen, zo nodig met een aanbeveling voor maatregelen ter voorkoming van verdere schade en inclusief een advies over de verdere afhandeling van de claim.

Bron: KakesWaal, 075-6161615

Voordelen

Wat zijn de voordelen van de tijdelijke CAR verzekering?

 • Maatwerk voor complexe risico’s
 • Uitgebreide dekking bij schade tijdens een bouwproject
 • Uw bouwplaats en alle betrokkenen bij het project zijn verzekerd
 • 24-uurs schadeservice en rechtstreeks contact met onze specialisten
 • Snelle schadeafhandeling en betaling

Meer informatie over de tijdelijke CAR verzekering

Heeft u vragen over de tijdelijke CAR-verzekering? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar info@honigenhonig.nl. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en persoonlijk polisbeheer. Zo weet u zeker dat er rekening wordt gehouden met uw wensen bij de opmaak en samenstelling van uw tijdelijke CAR-verzekering.