Dagelijkse archieven: 4 december 2017


Wat zijn de fiscale regels bij nieuwbouw, een woning in aanbouw of een leegstand pand?
Een woning in aanbouw kan als eigen woning worden aangemerkt als aannemelijk wordt gemaakt dat de woning in aanbouw uitsluitend bestemd is om in het kalenderjaar of in een van de daaropvolgende drie jaren als eigen woning wordt gebruikt. In de praktijk is niet altijd duidelijk wanneer sprake is van een woning in aanbouw. Jurisprudentie geeft aan dat begonnen moet zijn met bouwwerkzaamheden. De wetgever heeft echter een ruimer begrip voor ogen gehad.

Wat zijn de fiscale regels bij nieuwbouw, een woning in ...